Van Curatie naar Preventie

MedMij / Margot de Heide, MDH Fotografie & Design

Het project van Curatie naar Preventie heeft tot doel om de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen het UMCG en PGO’s mogelijk te maken. Zodat de burger naar diens behoefte gegevens uit het UMCG in zijn PGO kan verzamelen en dat hij tevens (additionele) gegevens uit zijn PGO kan delen met het UMCG voor gebruik in zorg en in onderzoek.

Op die manier kan de burger samen met zorgverleners en onderzoekers optimaal bijdragen aan preventie. Verantwoorde, veilige en valide gegevensuitwisseling wordt geborgd door in het project samen te werken met medische, wetenschappelijke, juridische, ethische en maatschappelijke experts. Tevens nemen burgers en patiënten op diverse manieren deel aan het project. De te realiseren uitwisseling van gezondheidsgegevens voldoet aan de landelijke standaarden die zijn vastgelegd in het MedMij afsprakenstelsel.

In een pilot met IBD patiënten zal de daadwerkelijke gegevensuitwisseling worden gedemonstreerd. De resultaten van dit project zullen in vervolgprojecten worden gebruikt om PGO’s breed in te zetten voor preventie, zoals in projecten rondom het beschikbaar stellen van een farmacogenetisch paspoort of van een microbioom viewer.

Het project van Curatie naar Preventie heeft tot doel om de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen het UMCG en PGO’s mogelijk te maken. Zodat de burger naar diens behoefte gegevens uit het UMCG in zijn PGO kan verzamelen en dat hij tevens (additionele) gegevens uit zijn PGO kan delen met het UMCG voor gebruik in zorg en in onderzoek.

Betrokken partners: