Projecten

Farmacogenetisch paspoort

Dit project levert een zogenaamd ‘farmacogenetisch paspoort’ voor het eerst met een preventief doel. Dit paspoort informeert een individu over de rol van zijn erfelijke…

Prehab@Home

In dit project werken verschillende partners samen aan de inzet van een medisch gecertificeerde fietsergometer bij patiënten thuis om de conditie voorafgaande aan een chirurgische…

Sleep in Sync

In dit project willen Chrono@Work en de RUG een mobiele applicatie ontwikkelen, genaamd Sleep in Sync, die data uit de Fitbit optimaal en zo compleet…

HEALTH i CHECK

Met behulp van de HEALTH i CHECK (HiC) krijgen deelnemers inzicht in hun gezondheid en op basis van de resultaten kunnen ze zelf acties ondernemen…

The Ancora Health Modules

Mensen streven naar een actieve rol als zorgvrager; ze willen ‘co-creator’ zijn van hun eigen gezondheid. Gefaciliteerd door innovatieve technologieën en de datarevolutie die dat…

Lifelines koppeling

In dit project wordt de Lifelines koppeling ontwikkeld met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Daarin kunnen deelnemers persoonsgegevens inzien en wijzigen, afspraken plannen, vragenlijsten invullen en…