Building a scalable, digital diabetes type 2 reversal program

Het PCH-Ecosysteem is gemaakt om patiënten meer controle te geven over hun eigen gezondheidsgegevens. Met dit project willen Ancora Health en HANNN diabetes type 2 (T2D) patiënten deze controle geven om zo hun gezondheid te verbeteren, met als uiteindelijke doel het bereiken van remissie van hun aandoening.

Het project is gebaseerd op gegevensintegratie en -stratificatie en maakt gebruik van de TNO-technologie van diabetyping. Ook houdt het project rekening met co-morbiditeit en medicatiebeoordelingen. Met deze innovatie bouwt Ancora een digitaal platform dat gemengd is met de reguliere zorg om zo diabetespatiënten te helpen duurzame leefstijl veranderingen door te voeren. Om dit te bereiken, ontwikkelt Ancora Health samen met het UMCG deze nieuwe mobiele applicatie die innovatieve tools integreert, zoals smart devices en food logging. De huidige programma’s en interventies passen algemene methoden toe, zonder integratie van meetbare, real-time feedback en zijn beperkt in het aantal persoonlijke factoren.

Het leefstijlinterventie programma van Ancora biedt juist wel een impactvolle switch van diabeteszorg naar diabetes reversal of zelfs preventie voor de groeiende groep T2D-patiënten. De innovatie zal schaalbaar en holistisch zijn en voldoet aan alle vereiste veiligheids- en privacyregelgeving. Wel is het nodig dat het Ancora-platform overgaat van de huidige web-based versie naar een mobiele app. Zo kunnen wearable data geïntegreerd worden en kunnen voeding, bloedglucose, activiteit en slaap bijgehouden worden. Ook zorgverleners kunnen via een interface diabetespatiënten helpen tijdens hun remissie traject, waardoor blended care voor diabetespatiënten mogelijk wordt.

Het digitale platform van Ancora staat garant voor een betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. Samen met zorgverleners wordt een oplossing ontwikkeld waardoor T2D-patiënten een compleet en persoonlijk gezondheidsprofiel ontvangen met diepgaande gezondheidsgegevens over hun lichaam, geest en levensstijl, waardoor deze patiënten zelf meer in staat zijn hun gezondheid te verbeteren wat zal bijdragen aan een grotere remissie van deze ziekte.

Met dit project willen Ancora Health en HANNN diabetes type 2 (T2D) patiënten deze controle geven om zo hun gezondheid te verbeteren, met als uiteindelijke doel het bereiken van remissie van hun aandoening.

Betrokken partners: