PCH Projectsubsidie

U bent op zoek naar financiering voor het ontwikkelen van een innovatief product, dienst of toepassing dat ten goede komt aan gezondheid en/of gezondheidspreventie in Noord-Nederland. Vanuit het PCH Ecosysteem is budget beschikbaar om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten te faciliteren. (Samenwerkings)projecten die passen binnen het kader van het PCH Ecosysteem kunnen subsidie aanvragen bij het UMCG.

In het kort:

  • Deadline voor indiening van aanvragen: 1 juli 2022
  • Uiterste einddatum project: 1 juni 2023
  • Beschikbaar budget voor het innovatieprogramma: €3.200.000
  • Subsidiepercentage: ten hoogste 40% van de projectkosten
  • Aan te vragen subsidie bedraagt ten minste €40.000 en ten hoogste €400.000
  • Voor wie: (samenwerkende) bedrijven en kennisinstellingen gevestigd in Noord-Nederland
  • Voorwaarden: Reglement PCH Ecosysteem Innovatieprojecten

Over PCH-Ecosysteem

PCH is een open innovatiesysteem waarin het de bedoeling is om met MKB-ondernemingen en start-ups innovatieve projecten te initiëren en uit te voeren.

Ik heb een idee

Ideeën over preventie en gezondheid delen om samen (verder) te ontwikkelen

Ondersteuning valorisatie

Realiseren van impact met onderzoeksdata- en resultaten: relevante wet- en regelgeving, afstemming met belanghebbenden

Business support voor ondernemers

Business kansen voor bedrijven alsmede een opmaat naar eigen add-on’s, diensten, apps e.d.

Uitgangspunten

Bekijk hier de uitgangspunten van het PCH Ecosysteem

Een aanvraag indienen

Klik hier voor het aanvragen van subsidie voor een project gericht op Onderzoek en Ontwikkeling van een PCH-toepassing