Over PCH-ecosysteem

Met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO) krijgen burgers de mogelijkheid om regie te voeren over eigen gezondheidsdata. In het Personalised & Connected Health (PCH) Ecosysteem creëren we in Noord-Nederland omstandigheden voor bedrijven, die zelf – of samen met anderen – nieuwe applicaties, innovatieve tools of diensten willen ontwikkelen. Deze sluiten aan op de PGO van burgers en hangen samen met gezondheid, bewegen, sporten, voeding, lifestyle en preventie. Verrijking van het PGO met doelgroep-specifieke toepassingen is eveneens een doel.

PCH is een open innovatiesysteem waarin het de bedoeling is om met MKB-ondernemingen en start-ups innovatieprojecten te initiëren en uit te voeren. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) hebben hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. In het PCH Ecosysteem nemen Lifelines, Thunderbyte AI, WijDus B.V., Inter-Psy, Certe en UMCG het voortouw. UMCG is penvoerder van de subsidie.

In de innovatieprojecten werken burgers/patiënten, ondernemers, zorgprofessionals en onderzoekers  gezamenlijk aan de ontwikkeling van (online) diensten, connected  devices en/of diensten gericht op preventie en gezondheid. De innovaties die uit deze projecten voortkomen, dragen bij aan het geheel van de innovatieve PCH-infrastructuur. Daarbij regelt het  ecosysteem een aantal kritische voorwaarden:  

Voorstellen voor nieuwe innovatieprojecten
Partijen met voorstellen voor nieuwe innovatieprojecten kunnen een aanvraag voor een Projectsubsidie indienen bij het UMCG. Het PCH-programmabureau en de deskundigencommissie beoordelen de voorstellen vervolgens op geschiktheid. Naast een inhoudelijke beoordeling op economisch perspectief, haalbaarheid, mate van innovatie, kwaliteit van het samenwerkingsverband en bijdrage aan preventie en/of doelmatigheid van de zorg, is ook een beoordeling op toepasbaarheid van de SNN-EFRO regels noodzakelijk. Hiertoe is het PCH-reglement opgesteld.

Gerelateerde documenten

Over PCH-Ecosysteem

PCH is een open innovatiesysteem waarin het de bedoeling is om met MKB-ondernemingen en start-ups innovatieve projecten te initiëren en uit te voeren.

Ik heb een idee

Ideeën over preventie en gezondheid delen om samen (verder) te ontwikkelen

Ondersteuning valorisatie

Realiseren van impact met onderzoeksdata- en resultaten: relevante wet- en regelgeving, afstemming met belanghebbenden

Business support voor ondernemers

Business kansen voor bedrijven alsmede een opmaat naar eigen add-on’s, diensten, apps e.d.

Uitgangspunten

Bekijk hier de uitgangspunten van het PCH Ecosysteem

Een aanvraag indienen

Klik hier voor het aanvragen van subsidie voor een project gericht op Onderzoek en Ontwikkeling van een PCH-toepassing