Een aanvraag indienen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de benodigde documentatie voor het indienen van een aanvraag voor een PCH Projectsubsidie en kunt u de relevante documenten downloaden.

Benodigde documentatie

Aan de hand van de Checklist PCH Documentatie kunt u bepalen welke documenten voor u van toepassing zijn.

Documenten die altijd voor u van toepassing zijn:

Documenten die soms voor u van toepassing zijn:

Documenten die u dient te gebruiken bij het opstellen van uw voortgangsrapportage (zie het Reglement voor de volledige eisen voor de rapportage):

Zijn alle benodigde documenten voor het indienen van uw subsidieaanvraag compleet en ondertekend? Dien de aanvraag dan in via: pchaanvraag@umcg.nl

Komt u er niet helemaal uit of zoekt u ondersteuning bij het indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met het programmamanagement van het PCH Ecosysteem via: pch@umcg.nl

Over PCH-Ecosysteem

PCH is een open innovatiesysteem waarin het de bedoeling is om met MKB-ondernemingen en start-ups innovatieve projecten te initiëren en uit te voeren.

Ik heb een idee

Ideeën over preventie en gezondheid delen om samen (verder) te ontwikkelen

Ondersteuning valorisatie

Realiseren van impact met onderzoeksdata- en resultaten: relevante wet- en regelgeving, afstemming met belanghebbenden

Business support voor ondernemers

Business kansen voor bedrijven alsmede een opmaat naar eigen add-on’s, diensten, apps e.d.

Uitgangspunten

Bekijk hier de uitgangspunten van het PCH Ecosysteem

Een aanvraag indienen

Klik hier voor het aanvragen van subsidie voor een project gericht op Onderzoek en Ontwikkeling van een PCH-toepassing