Toetsing van aanvragen

Een ingediende aanvraag voor een PCH Projectsubsidie wordt beoordeeld door de deskundigencommissie van het PCH Ecosysteem.

Deze commissie geeft een oordeel over het Project en het voldoen aan één of meer van de toetsingscriteria zoals vermeld in het Reglement. De Penvoerder (UMCG) beslist vervolgens over de Subsidieaanvraag op basis van de bevindingen van de deskundigencommissie. Deze bevindingen kunnen op verzoek aan de Projectcoördinator beschikbaar gesteld worden.

De samenstelling van de PCH deskundigencommissie is als volgt:

Ruud Mollema – programma-/projectdirecteur bij ICTU

Arne Bakker – directeur Informatie & Services bij de gemeente Groningen

Harm Wesseling – CIO/directeur Informatisering bij Hanzehogeschool Groningen

Over PCH-Ecosysteem

PCH is een open innovatiesysteem waarin het de bedoeling is om met MKB-ondernemingen en start-ups innovatieve projecten te initiëren en uit te voeren.

Ik heb een idee

Ideeën over preventie en gezondheid delen om samen (verder) te ontwikkelen

Ondersteuning valorisatie

Realiseren van impact met onderzoeksdata- en resultaten: relevante wet- en regelgeving, afstemming met belanghebbenden

Business support voor ondernemers

Business kansen voor bedrijven alsmede een opmaat naar eigen add-on’s, diensten, apps e.d.

Uitgangspunten

Bekijk hier de uitgangspunten van het PCH Ecosysteem

Een aanvraag indienen

Klik hier voor het aanvragen van subsidie voor een project gericht op Onderzoek en Ontwikkeling van een PCH-toepassing