Eten voor de Wetenschap 2

De prevalentie van niet-overdraagbare aandoeningen (NCDs) zoals cardiovasculaire aandoeningen, kanker, chronische ademhalingsstoornissen en diabetes, neemt drastisch toe, hetgeen ertoe kan leiden dat de zorgkosten op termijn onbetaalbaar worden.

Preventieve leefstijlaanpassingen zijn nodig om bovenstaand scenario te vermijden. Recente studies wijzen uit dat gepersonaliseerde aanpassingen in de leefstijl de meest optimale resultaten kunnen bieden, maar het is onduidelijk hoe dit in de praktijk kan worden bereikt.

In het project ‘Eten voor de Wetenschap 2’  wordt een menselijk meetmodel gevormd dat bestaat uit een databank van voedingsinname en gedragseffecten op mentale en fysiologische gezondheidsindicatoren (verkregen door middel van vragenlijsten en diverse fysiologische/metabole parameters), en veranderingen door een zelfverkozen dieetinterventie van de deelnemers aan het onderzoek.
Het tweede doel is om voorspellingsmarkers te vinden voor het succes van deze interventies. Met het verkrijgen van deze kennis hopen we te komen tot gepersonaliseerde leefstijlinterventies die effectiever zijn dan “one-size-fits-all” benaderingen.

Klik hier voor meer informatie

In het project ‘Eten voor de Wetenschap 2’  wordt een menselijk meetmodel gevormd dat bestaat uit een databank van voedingsinname en gedragseffecten op mentale en fysiologische gezondheidsindicatoren (verkregen door middel van vragenlijsten en diverse fysiologische/metabole parameters), en veranderingen door een zelfverkozen dieetinterventie van de deelnemers aan het onderzoek.

Betrokken partners: