Farmacogenetisch paspoort

Dit project levert een zogenaamd ‘farmacogenetisch paspoort’ voor het eerst met een preventief doel. Dit paspoort informeert een individu over de rol van zijn erfelijke aanleg bij de reactie op geneesmiddelen. Als deze informatie vroeg beschikbaar is, idealiter al voordat een geneesmiddel wordt voorgeschreven, kunnen problemen zoals bijwerkingen, overdosering of ineffectiviteit voorkomen worden.

Wij ontwikkelen een farmacogenetisch paspoort waarmee ieder zelf in de regie kan zijn van zijn of haar (toekomstig) zorgproces. Het paspoort informeert een individu met begrijpelijke informatie over de gevolgen van persoonlijke genetische variatie voor geneesmiddelengebruik. We richten een toekomstbestendige werkwijze en digitale infrastructuur in die ons helpt om op grote schaal preventieve farmacogenetische paspoorten via een speciaal hiervoor ontwikkelde app beschikbaar te stellen.

Wij ontwikkelen een farmacogenetisch paspoort waarmee ieder zelf in de regie kan zijn van zijn of haar (toekomstig) zorgproces. Het paspoort informeert een individu met begrijpelijke informatie over de gevolgen van persoonlijke genetische variatie voor geneesmiddelengebruik.

Projectleider: Jackie Dekens,
UMCG j.a.m.dekens@umcg.nl

Betrokken partners: