Partnerevenement - PCH Ecosysteem

Rietland, Oosterseweg 62A, Zuidwolde
Donderdag 1 december 2022 | 14.00 – 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Samenhang en samenwerking bij digitale innovaties in de regio

We willen graag van je weten hoe je denkt over een aantal thema’s binnen het PCH Ecosysteem. Over waar we nu staan, wat er tot nu toe is ontwikkeld en waar volgens jou nog werk aan de winkel is. Het delen van kennis en kunde over de volgende onderwerpen staat daarom centraal op 1 december:

  • gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van digitale toepassingen voor zorg en preventie: wat is daarbij essentieel vanuit het perspectief van eindgebruikers en hoe kunnen we de samenwerking hieromtrent versterken in de regio?
  • de samenhang tussen ontwikkelingen op het gebied van de digitale gegevensuitwisseling met burgers/patiënten en de gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen + een mogelijke regionale aanpak en architectuur daarvoor
  • Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) toegepast in de praktijk, landelijke standaarden voor koppelingen met PGO’s en hoe leveranciers die standaarden toepassen en daarbij samenwerken met hun partners.

Ook maak je kennis met een nieuw PCH-project: ‘Eten voor de Wetenschap 2’. Dit project is onlangs gestart.

Vervolg PCH Ecosysteem na 1 april 2023

Tijdens het vorige partnerevent hebben we het gehad over hoe we van PCH Ecosysteem 1.0 naar PCH Ecosysteem 2.0 kunnen komen. Daar geven we op 1 december graag een vervolg aan. Het programma is als volgt:

Programma

Tijdstip

Programmaonderdeel

13:30 uur

Inloop met koffie/thee

14:00 uur

Opening door Anja van der Heide

14:15 uur

Presentatie project Eten voor de Wetenschap 2, door penvoerder Rijksuniversiteit Groningen (prof. Gertjan van Dijk en/of dr. Anouk Willems)

14:25 uur

‘Gebruikersvriendelijkheid, toegankelijkheid en laagdrempeligheid van digitale toepassingen voor zorg en preventie: wat is daarbij essentieel vanuit het perspectief van eindgebruikers?’, door Danny Wiekens van Zorgbelang Drenthe

14:50 uur

PGO-leveranciers aan het woord: Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) toegepast in de praktijk, landelijke standaarden voor koppelingen met PGO’s en hoe leveranciers die standaarden toepassen

·       14:50 – 15:05 uur | Ontwikkelingen bij MaiLife (bedrijf Thunderbyte AI), door Donald van Gasteren

·       15:05 – 15:20 uur | Toepassingen PGO Zodos (bedrijf Zodos BV), door Wilfred de Jonge

·       15:20 – 15:35 uur | Toepassingen PGO Quli (Bedrijf), Quli door Hans ter Brake

15:45 uur

Pauze

16:00 uur

Samenhang tussen ontwikkelingen op het gebied van de digitale gegevensuitwisseling met burgers/patiënten en de gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en een mogelijke regionale aanpak en architectuur daarvoor, door Lisette Eijdems en Frank Ploeg 

16:30 uur

‘Op weg naar PCH 2.0: wat destilleren we uit de voorgaande presentaties voor PCH 2.0 en welke behoefte/vraag is er verder?’, door Anja van der Heide en Paul Mulder

17:00 uur

Afronding en uitnodiging voor borrel

Aanmelden

Hebben we je interesse gewekt? Meld je dan voor 28 november aan via onderstaand formulier. Let wel: er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers en vol = vol. Deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding, dus meld je vandaag nog aan!

Over PCH-Ecosysteem

PCH is een open innovatiesysteem waarin het de bedoeling is om met MKB-ondernemingen en start-ups innovatieve projecten te initiëren en uit te voeren.

Ik heb een idee

Ideeën over preventie en gezondheid delen om samen (verder) te ontwikkelen

Ondersteuning valorisatie

Realiseren van impact met onderzoeksdata- en resultaten: relevante wet- en regelgeving, afstemming met belanghebbenden

Business support voor ondernemers

Business kansen voor bedrijven alsmede een opmaat naar eigen add-on’s, diensten, apps e.d.

Uitgangspunten

Bekijk hier de uitgangspunten van het PCH Ecosysteem

Een aanvraag indienen

Klik hier voor het aanvragen van subsidie voor een project gericht op Onderzoek en Ontwikkeling van een PCH-toepassing