Eerste subsidietoewijzing Innovatieproject

21-06-2020

In de rol van Penvoerder van het PCH-Ecosysteem heeft het UMCG besloten om het Innovatieproject ‘Realisatie Lifelines koppeling met PCH-platform’ subsidie toe te wijzen.

Het is de eerste subsidie die wordt verleend aan een Innovatieproject binnen het PCH-Ecosysteem. De Projectpartners zijn de Medische Biobank Noord-Nederland B.V. en Thunderbyte.AI B.V.. Doel van het project is om de Lifelines koppeling met een .PGO op te leveren voor deelnemers aan de derde ronde van Lifelines. In het PGO kunnen deelnemers persoonsgegevens inzien en wijzigen, afspraken plannen, vragenlijsten invullen en uitslagen inzien.