Een GO voor het PCH ecosysteem!

12 januari 2022

Mooi nieuws om het nieuwe jaar mee in te gaan!

“Naar aanleiding hiervan kunnen wij u mededelen dat een duidelijke ‘GO’ is afgegeven. Wij zien graag dat u het project voorzet”, luidt de brief van SNN.

Recentelijk heeft het PCH Ecosysteem een tussentijdse rapportage opgeleverd voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Daarin zijn wij ingegaan op de voortgang en de resultaten van het ecosysteem en de innovatieprojecten. Tevens is verantwoording afgelegd over de verplichtingen die vanuit subsidieverstrekker SNN gesteld worden. Uit deze rapportage en het gesprek met de Deskundigencommissie van SNN bleek dat het ecosysteem op koers ligt en dat we duidelijk aan de verplichtingen hadden voldaan. Dit houdt in dat we het ecosysteem voort kunnen zetten tot en met het einde van de programmaperiode in april 2023.

Wij zijn erg blij met dit nieuws en hopen nog vele mooie resultaten te behalen samen met de partners van de innovatieprojecten binnen het PCH Ecosysteem!