Personalised & Connected Health Ecosysteem

Samen 4 jaar innovatief werken aan persoonlijke gezondheid en preventie voor iedereen

Succesvolle zorginnovatie kan nog veel sneller

Ancora

Eén van de grootste vertragende factoren in innovatietrajecten is de tijd die het kost om goede partners in de zorg te vinden voor het valideringstraject van oplossingen. Zonder validering kunnen partijen, zoals Ancora, de markt niet op met hun innovatieve producten.
PCH-Ecosysteem kan voor versnelling van innovatietrajecten zorgen door, als verbinder en promotor, te helpen met het vinden van test en pilot partners.

Daarom willen we ons in de komende tijd richten op het vergroten van de betrokkenheid onder zorgaanbieders om MKB-organisaties, die op zoek zijn naar test- en validatiekansen, te ondersteunen.

Waar zou het Ecosysteem zich volgens jou op moeten richten? 
Geef hier je mening

Sneller herstellen na een operatie

Prehab@home

Het is wetenschappelijk bewezen dat patiënten met een hoger fitnessniveau na een operatie een kleinere kans op complicaties hebben en sneller herstellen. Prehab@home heeft deze kennis met een programma van coaching, metingen, uitleg, motivatie en monitoring vertaald naar een praktisch toepasbaar product. Maar daarmee ben je er nog niet.

 

Innovatie wordt vaak gezien als het vertalen van een idee naar een oplossing, maar het gaat ook om het bereiken van de markt met die oplossing. In dit geval het product marktklaar maken en laten voldoen aan de eisen van verzekeraars.

PCH Ecosysteem kan helpen door in een vroeg stadium helder inzicht te geven in de markteisen en te adviseren wat dit precies voor het project betekent.

Waar zou het Ecosysteem zich volgens jou op moeten richten? 
Geef hier je mening

Data is een levensreddende goudmijn

Lifelines

Innoveren is uitproberen en af en toe risico’s nemen. Dit betekent dat er ook dingen mis kunnen gaan. Innovatieprogramma’s zoals PCH Ecosysteem geven de ruimte om fouten te maken. Dit is een belangrijke voorwaarde voor innovatieversnelling.

Bij Lifelines liep het innovatie traject niet altijd zoals gepland. Maar omdat ze hiervoor de ruimte kregen werd de focus verlegd naar projectactiviteiten, die minder complex en sneller te vertalen waren naar impact. Bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheden die zijn gerealiseerd om op een veilige en verantwoordelijke manier data te delen met onderzoekers bij het farmacogenetisch paspoort.

Het project gaf ook inspiratie voor een vervolgproject rondom het delen van (onderzoeks)data naar deelnemers en naar onderzoekers via PGO’s. Lifelines ervaart het PCH Ecosysteem als een belangrijke ingang om een platform voor data-uitwisseling te realiseren.

Waar zou het Ecosysteem zich volgens jou op moeten richten? 
Geef hier je mening

Word regisseur van je eigen behandeling

Proactieve nazorg bij kanker

PCH Ecosysteem is een motor voor innovatie in de regio. Eén van de belangrijkste functies van het Ecosysteem is dat we overzicht hebben over een groot aantal projecten die zich bezighouden met persoonlijke gezondheid en preventie. We zijn alert op de kennis die wordt opgedaan en zien voor welke andere projecten deze kennis relevant is. Binnen PCH Ecosysteem delen we die kennis. Zo hoeft het spreekwoordelijke wiel niet overal opnieuw te worden uitgevonden en versnellen we de ontwikkeling van innovaties.

In het project proactieve nazorg bij kanker was het gebruik van PGO’s om datadeling naar de patiënt te vergroten en zo de regie bij de patiënt te verhogen een belangrijk thema. Dit had als doel om de zorgkwaliteit te verbeteren en het behandelproces als fijner te laten ervaren door de patiënt en zorgverlener zonder dat dit extra tijd en inspanning kost bij het zorgpersoneel.

De binnen dit project ontwikkelde methodiek was gericht op nazorg bij kanker, maar is voor veel meer ziektebeelden inzetbaar. Ook kan deze methodiek ingezet om bijvoorbeeld labuitslagen te delen met het ziekenhuis. Door de opgedane kennis te delen kunnen andere projecten hier nu ook hun voordeel mee doen.

Waar zou het Ecosysteem zich volgens jou op moeten richten? 
Geef hier je mening

Een prachtig voorbeeld

Het farmacogenetisch paspoort

In het project farmacogenetisch paspoort hadden we de behoefte om fundamenteel DNA-onderzoek te vertalen naar een praktische toepassing. De resultaten van de DNA-scan, waarmee we de bijwerkingen van bepaalde medicijnen kunnen vaststellen, waren pas bruikbaar wanneer ze door een expert waren geïnterpreteerd. Een burger die over zijn eigen gezondheidsdata wil beschikken of wil delen met een zorgprofessional kon hier niet zoveel mee.

Het PCH Ecosysteem bood ons de mogelijkheid om iets wat heel technisch is naar een heel begrijpelijke toepassing te vertalen. Met de ontwikkeling van de app leveren we nu een al geïnterpreteerd resultaat van de DNA-scan naar de burger en de zorgprofessional.

Daar hadden we verschillende disciplines bij nodig die wij zelf niet in huis hadden. PCH Ecosysteem heeft ons geholpen bij het vinden professionele partners voor IT, ontwerp en communicatie. De kracht van PCH Ecosysteem is dat we vanuit zeer verschillende disciplines goed konden samenwerken.

Waar zou het Ecosysteem zich volgens jou op moeten richten? 
Geef hier je mening

Wat hebben wij bereikt

“Wat hebben we bereikt, voor je gevoel is het nooit genoeg maar het is wel veel. In de eerste plaats kijken we terug op impact die gemaakt wordt of binnen handbereik is voor 15 nieuwe innovatieve toepassingen. We kijken ook terug op een verhoogd bewustzijn van het belang van regie op gezondheidsdata bij inwoners, regie over gezondheid in het algemeen en op datadeling in het bijzonder.

Als ecosysteem liepen we ook voorop in het onder de aandacht brengen en het faciliteren van publiek private samenwerkingen. Meer dan een derde van de projecten binnen ons ecosysteem was gericht op het creëren van maatschappelijke impact door innovatieve toepassingen die inspelen op leefstijl(veranderingen) en het voorkomen van aandoeningen. Er is veel geïnvesteerd in het zichtbaar maken en verduidelijken van de behoefte aan datadeling door gebruikers van gepersonaliseerde digitale toepassingen en wat de betekenis daarvan is voor maatschappelijke vraagstukken.

Vier jaar geleden starten we met het PCH Ecosysteem om een motor te zijn voor innovatie in de regio, een versneller richting de markt voor kansrijke oplossingen die met digitalisering en datadeling impact konden hebben op de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg-, welzijns- en preventiediensten. We staan nu aan de start van een volgende fase. Een fase waarin partners in het ecosysteem elkaar makkelijker vinden, we over goede kennis en expertise beschikken om in te schatten wat een initiatief nodig heeft en waarbij we kansen voor succesvolle implementaties van innovaties en het vermarkten daarvan door bedrijven beter inzichtelijk kunnen maken.

De impact die we hebben gehad door het samenbrengen van innoverende mensen van partners binnen het ecosysteem, is wellicht het meest waardevolle wat we bereikt hebben. De onderlinge interactie in bijeenkomsten, kennissessies en workshops heeft geleid tot onderlinge steun, samenwerkingen, veel nieuwe ideeën en kennisdeling en inspiratie voor de toekomst”.

Anja van der Heide, Programmaleider PCH Ecosysteem (2019-2023)

Anja van der Heide

PCH in de toekomst

We zien de komende jaren van een ecosysteem als een nieuwe fase, een fase waarin we beter weten waar projecten rekening mee moeten houden als ze innoveren in het domein van digitale gezondheid en waarin we nog beter zicht hebben op hoe partijen digitaal op elkaar kunnen aansluiten, samenwerken of anderzijds ondersteunen.

We gaan ons meer inzetten om behoefte van de maatschappij en de zorg zichtbaar te maken en deze samen met interdisciplinaire teams te vertalen naar kansrijke oplossingen. We zoeken hierin naar digitale of hybride oplossingen die impact kunnen hebben op het verlagen van werkdruk onder zorgpersoneel en het verhogen van de capaciteit die de zorg kan bieden richting burgers en patiënten.

We blijven onszelf identificeren als innovatiemotor om tot nieuwe oplossingen te komen maar richten ons ook nadrukkelijk op het versnellen van het pad naar de markt door ondernemende innoverende partijen binnen het domein van digitale gezondheid.

 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Wat zijn voor jou de belangrijkste of meest aantrekkelijke aspecten van digitale oplossingen in het kader van gezondheid. 

Wat hebben wij bereikt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wat vinden zij van PCH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.