Ondersteuning valorisatie

Op wetenschappelijk niveau wordt veelvoudig relevant onderzoek gedaan en kennis opgedaan omtrent het thema gezondheid en gezondheidspreventie. Het verkrijgen van data via Persoonlijke Gezondheidsomgevingen kan waardevol zijn voor onderzoek. Het valoriseren van de data en/of resultaten van dit onderzoek is een belangrijk speerpunt van kennisinstellingen, maar in praktijk blijkt dit vaak een uitdaging. Binnen het PCH ecosysteem kunnen onderzoekers terecht met vragen over het realiseren van maatschappelijke en/of economische impact met hun onderzoeksdata en/of -resultaten aangaande gezondheid en preventie.

Neem via deze pagina contact met ons op als u onderzoeker bent en vragen heeft zoals:

  • Ik wil data verzamelen via bijvoorbeeld een app, wearable en/of een Persoonlijke Gezondheidsomgeving, hoe pak ik dat aan?
  • Ik zoek een platform om resultaten van mijn onderzoek te presenteren
  • In hoeverre zou ik een octrooi kunnen aanvragen?
  • Ik ben op zoek naar een strategisch partner om mijn onderzoeksresultaten te commercialiseren
  • Ik wil in contact komen met potentiële eindgebruikers om een pilot uit te voeren
  • Hoe ga ik om met de wet- en regelgeving omtrent de veiligheid van onderzoeksdata?
  • Ik heb een andere vraag of suggestie omtrent het valoriseren van onderzoekdata en -resultaten.

Over PCH-Ecosysteem

PCH is een open innovatiesysteem waarin het de bedoeling is om met MKB-ondernemingen en start-ups innovatieve projecten te initiëren en uit te voeren.

Ik heb een idee

Gericht op preventie en gezondheid. Hierdoor fungeert de omgeving als een innovatiemotor voor anderen.

Ondersteuning valorisatie

Wet- en regelgeving, safety en security, afstemming met stakeholders

Business support voor ondernemers

Business kansen voor bedrijven alsmede een opmaat naar eigen add-on’s, diensten, apps e.d.

Uitgangspunten

Bekijk hier de uitgangspunten van het PCH Ecosysteem

Een aanvraag indienen

Klik hier voor het aanvragen van subsidie voor een project gericht op Onderzoek en Ontwikkeling van een PCH-toepassing