Sleep in Sync

foto: https://www.chronoatwork.com/

Circa 20% van de Nederlanders heeft klachten over zijn/haar slaapkwaliteit, zoals laat/niet in slaap vallen, niet door kunnen slapen en te vroeg wakker worden. Het belang van slaap op gezondheid en andere leefstijl en bijbehorende keuzes is al tijden onderbelicht. In dit project willen Chrono@Work en de RUG een mobiele applicatie ontwikkelen, genaamd Sleep in Sync, die data uit de Fitbit optimaal en zo compleet mogelijk benut. Op basis hiervan geeft deze applicatie relevant slaap- en leefstijladvies op specifieke tijden, rekeninghoudend met het chronotype van het individu. Met deze additionele stap kan men concrete adviezen omzetten naar activiteiten en wordt de beschikbare informatie volledig benut. Samen zullen Chrono@Work en de RUG deze applicatie testen en onderzoeken in een pilot om zo de gezondheidsvoordelen van juiste slaap- en leefstijlkeuzes in kaart te brengen en vervolgens te valoriseren

Circa 20% van de Nederlanders heeft klachten over zijn/haar slaapkwaliteit, zoals laat/niet in slaap vallen, niet door kunnen slapen en te vroeg wakker worden. Het belang van slaap op gezondheid en andere leefstijl en bijbehorende keuzes is al tijden onderbelicht.

Contactpersoon: Marijke Gordijn

Betrokken partners: