Proactieve zorg bij kanker

Dit project leidt tot een integraal ecosysteem op het gebied van cure, care en leefstijl, ten behoeve van kankerpatiënten. Met name bij de complexe oncologische zorgtrajecten hebben patiënten behoefte aan overzicht, informatie en adviezen ten aanzien van hun specifieke aandoening en zorgtraject. Ook de betrokken zorgverleners hebben behoefte aan overzicht wie wanneer wat zou moeten doen in het traject omdat er steeds meer regionaal met veel partijen rondom de patiënt wordt samengewerkt.

Mantelzorgers, thuiszorg, 1e, 2e , 3e lijn zijn betrokken in het zorgnetwerk. Gezamenlijk worden ze in dit ecosysteem gefaciliteerd om het functioneren en welzijn van de patiënt te optimaliseren, waarbij de patiënt de regie heeft. De inzet van een PGO kan resulteren in het vroeger constateren en daardoor soms het ten dele voorkomen van ziekte gerelateerde gevolgen, complicaties en bijwerkingen, en van andere (late) effecten van de behandeling.

Doel is om het hele netwerk altijd over de relevante, actuele informatiebronnen te laten beschikken om beter en proactiever te kunnen sturen op het functioneren van de patiënt met een passende leefstijl. Zo is de patiënt in zijn ecosysteem verzekerd van afgestemde en geïndividualiseerde zorg en behandeling, en wordt onnodige zorgconsumptie voorkomen.

Dit project leidt tot een integraal ecosysteem op het gebied van cure, care en leefstijl, ten behoeve van kankerpatiënten. Met name bij de complexe oncologische zorgtrajecten hebben patiënten behoefte aan overzicht, informatie en adviezen ten aanzien van hun specifieke aandoening en zorgtraject.

Betrokken partners: