Prehab@Home

Lode B.V.

In dit project werken verschillende partners samen aan de inzet van een medisch gecertificeerde fietsergometer (ontwikkeld middels een VIA toegekend door SNN) bij patiënten thuis om de conditie voorafgaande aan een chirurgische ingreep te verbeteren. Hoog risicopatiënten die in aanmerking komen voor het Prehab@Home programma worden thuis 7 maal fysiek begeleid door de Prehab-fysiotherapeut. Daarnaast wordt de patiënt ook op afstand gemonitord door zowel de Prehab-fysiotherapeut als de behandelend arts in het ziekenhuis, om zo in 4 weken tijd aan de conditie te werken. De patiënt hoeft hiermee niet meer geregeld naar het ziekenhuis te reizen maar wordt veilig thuis op afstand begeleid om fit te worden voor een operatie. Fit zijn voor een operatie zorgt voor een sneller herstel, minder kans op complicaties, minder nazorg en lagere zorgkosten.

In dit project werken verschillende partners aan de inzet van een medisch gecertificeerde fietsergometer bij patiënten thuis om de conditie voorafgaande aan een chirurgische ingreep te verbeteren. De partners in dit project zijn: Umaco B.V., UMCG, aXtion B.V, Lode B.V, ProCare B.V en Ziekenhuis Nij Smellinghe.

Contactpersoon: Robert Haan, Business Developer Innovatie bij Umaco B.V.

Betrokken partners: