HEALTH i CHECK

beeld: https://www.healthicheck.nl/

De waardepropositie van het PCH Ecosysteem is de regie over eigen gezondheid en preventie. Door gezondheid te laten checken kunnen gezondheidsrisico’s in een vroeg stadium worden opgespoord. Met behulp van de HEALTH i CHECK (HiC) krijgen deelnemers inzicht in hun gezondheid en op basis van de resultaten kunnen ze zelf acties ondernemen om gericht hiermee aan de slag te gaan en bijvoorbeeld gezonder te leven.

Bij de start van het project PCH Ecosysteem was er een basisplatform beschikbaar. Dit basisplatform is ontwikkeld in de periode voorafgaand aan het project PCH Ecosysteem in afstemming met alle deelnemende partijen waarvan INTER-PSY er een is.

Met behulp van de HEALTH i CHECK (HiC) krijgen deelnemers inzicht in hun gezondheid en op basis van de resultaten kunnen ze zelf acties ondernemen om gericht hiermee aan de slag te gaan en bijvoorbeeld gezonder te leven.

Betrokken partners: