Partnerevenement - PCH Ecosysteem

Zuidwolde
Donderdag 1 december 2022

Tijdens dit partnerevent werden de bezoekers op de hoogte gebracht over waar PCH nu staat, wat er tot nu toe is ontwikkeld en waar nog werk aan de winkel is. Daarnaast stond het delen van kennis en kunde over de volgende onderwerpen centraal:

  • gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van digitale toepassingen voor zorg en preventie: wat is daarbij essentieel vanuit het perspectief van eindgebruikers en hoe kunnen we de samenwerking hieromtrent versterken in de regio?
  • de samenhang tussen ontwikkelingen op het gebied van de digitale gegevensuitwisseling met burgers/patiënten en de gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen + een mogelijke regionale aanpak en architectuur daarvoor
  • Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) toegepast in de praktijk, landelijke standaarden voor koppelingen met PGO’s en hoe leveranciers die standaarden toepassen en daarbij samenwerken met hun partners.

Er werd ook kennis gemaakt met een nieuw PCH-project: ‘Eten voor de Wetenschap 2’. Dit project is onlangs gestart.

Fotoverslag van het evenement

Download hier de presentaties van de dag! (PDF)

Programma van de dag

Tijdstip

Programmaonderdeel

13:30 uur

Inloop met koffie/thee

14:00 uur

Opening door Anja van der Heide

14:15 uur

Presentatie project Eten voor de Wetenschap 2, door penvoerder Rijksuniversiteit Groningen (prof. Gertjan van Dijk en/of dr. Anouk Willems)

14:25 uur

‘Gebruikersvriendelijkheid, toegankelijkheid en laagdrempeligheid van digitale toepassingen voor zorg en preventie: wat is daarbij essentieel vanuit het perspectief van eindgebruikers?’, door Danny Wiekens van Zorgbelang Drenthe

14:50 uur

PGO-leveranciers aan het woord: Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) toegepast in de praktijk, landelijke standaarden voor koppelingen met PGO’s en hoe leveranciers die standaarden toepassen

·       14:50 – 15:05 uur | Ontwikkelingen bij MaiLife (bedrijf Thunderbyte AI), door Donald van Gasteren

·       15:05 – 15:20 uur | Toepassingen PGO Zodos (bedrijf Zodos BV), door Wilfred de Jonge

·       15:20 – 15:35 uur | Toepassingen PGO Quli (Bedrijf), Quli door Hans ter Brake

15:45 uur

Pauze

16:00 uur

Samenhang tussen ontwikkelingen op het gebied van de digitale gegevensuitwisseling met burgers/patiënten en de gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en een mogelijke regionale aanpak en architectuur daarvoor, door Lisette Eijdems en Frank Ploeg 

16:30 uur

‘Op weg naar PCH 2.0: wat destilleren we uit de voorgaande presentaties voor PCH 2.0 en welke behoefte/vraag is er verder?’, door Anja van der Heide en Paul Mulder

17:00 uur

Afronding en uitnodiging voor borrel

Over PCH-Ecosysteem

PCH is een open innovatiesysteem waarin het de bedoeling is om met MKB-ondernemingen en start-ups innovatieve projecten te initiëren en uit te voeren.

Ik heb een idee

Ideeën over preventie en gezondheid delen om samen (verder) te ontwikkelen

Ondersteuning valorisatie

Realiseren van impact met onderzoeksdata- en resultaten: relevante wet- en regelgeving, afstemming met belanghebbenden

Business support voor ondernemers

Business kansen voor bedrijven alsmede een opmaat naar eigen add-on’s, diensten, apps e.d.

Uitgangspunten

Bekijk hier de uitgangspunten van het PCH Ecosysteem

Een aanvraag indienen

Klik hier voor het aanvragen van subsidie voor een project gericht op Onderzoek en Ontwikkeling van een PCH-toepassing