Stichting Onderwijs en Samenleven

Stichting Onderwijs en Samenleven bevordert opleiding, ondersteuning en opvang van leerlingen/kinderen en al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt zoals de innovaties

adobe stock

Stichting Onderwijs en Samenleven bevordert, ondersteunt en biedt opvang aan leerlingen/kinderen. Een belangrijke speerpunt is het bevorderen van innovaties die de een positieve invloed hebben op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen.
Het programma Fit & Vaardig op School is daar een voorbeeld van. Dit wetenschappelijk bewezen lesprogramma verbetert leerprestaties en betere taakgerichtheid na de lessen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat kinderen die deelnemen een minder snel toenemende BMI hebben.

Meer info